HYDAC蓄能器皮囊选型介绍

作者:原创投稿2021-06-05 11:42分类:行业技术

HYDAC 蓄能器皮囊 用于 SB330-20A1112S-210C 236089

蓄能器皮囊材质及规格要求

必须根据特定的工作介质或工作温度选择气囊材料,请参见第2.1节。

如果排气条件不利(高p 2 / p 0压力比,快速排气),则气体可能冷却至允许温度以下。 这可能会导致冷裂。 可以使用HYDAC蓄能器模拟程序ASP计算气体温度。

蓄能器皮囊订货号及连接口规格

以下为HYDAC皮囊适用的蓄能器型号列举

HYDAC 2127493 SB35A-100F7/342U-35 DN100 PN40

HYDAC 2127494 SB35A-150F7/342U-35 DN100 PN40

HYDAC 2127495 SB35A-200F7/342U-35 DN100 PN40

HYDAC 2127496 SB35A-300F7/342U-35 DN100 PN40

HYDAC 2127497 SB35A-375F7/342U-35 DN100 PN40

HYDAC 2127498 SB35A-450F7/342U-35 DN100 PN40

HYDAC 3130677 SB35AH-100F7/342U-35A DN80 PN40

HYDAC 3130678 SB35AH-150F7/342U-35A DN80 PN40

HYDAC 3536717 SB35AH-200F7/342U-35A DN80 PN40

HYDAC 2124145 SB35AH-300F7/342U-35A DN80 PN40

HYDAC 2124146 SB35AH-375F7/342U-35A DN80 PN40

HYDAC 2124147 SB35AH-450F7/342U-35A DN80 PN40

HYDAC 3130683 SB35HB-20F1/342U-35A*

HYDAC 3130685 SB35HB-32F1/342U-35A*

HYDAC 3130687 SB35HB-50F1/342U-35A*

HYDAC 2127534 SB40-100A1/342U-40A

HYDAC 3125662 SB40-10A1/342U-40B

HYDAC 2127535 SB40-130A1/342U-40A

蓄能器

HYDAC 3182581 SB40-190A1/342U-40A

HYDAC 3130528 SB40-2,5A1/342U-40B

HYDAC 3130529 SB40-20A1/342U-40B

HYDAC 3182583 SB40-220A1/342U-40A

HYDAC 3130530 SB40-32A1/342U-40B

HYDAC 3130531 SB40-50A1/342U-40B

HYDAC 3118722 SB40-5A1/342U-40B

HYDAC 2127533 SB40-70A1/342U-40A

如果您有任何关于HYDAC蓄能器及蓄能器皮囊的相关技术咨询或者需要产品的相关技术资料与文档,请随时致电凤凰平台,我们将尽全力解决您的问题。

本文网址:http://www.uplsaa.net/c_xingyejishu/53.html
文章原创,转载务必注名出处,否则后果自负!
发表评论
凤凰产品分类
凤凰平台标签云